Poštovani!

Dobrodošli na službenu internetsku stranicu Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, na kojoj možete pronaći katastarske podatke o Vašim parcelama i stanju posjeda na istim, izvršiti uvid u geoportal, te prijaviti se kao korisnik naših web servisa.

Naš konačni cilj je da se na ovoj internetskoj stranici mogu pronaći svi katastarski podaci za sve općine u Federaciji Bosne i Hercegovine, međutim, određeni podaci trenutačno ne postoje u digitalnom obliku, a u nekim općinama se radi na ažuriranju katastarskih podataka. Zbog navedenog razloga, za neke općine nećete moći pronaći katastarske podatke na ovoj internetskoj stranici, ali se intenzivno radi na omogućavanju internetske prezentacije tih podataka.

S poštovanjem,

Ravnatelj
Željko Obradović, dipl. ing. geod.

Novosti

Usvojena Uredba o infrastrukturi prostornih podataka FBiH

Objavljeno 22.10.2014.

Vlada FBiH je na sjednici održanoj 8. 10. 2014. godine, na prijedlog Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, donijela Uredbu o infrastrukturi prostornih podataka FBiH. Ovom se uredbom uređuju osnivanje i održavanje infrastrukture prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine, njezin sadržaj, metapodaci, servisi prostornih podataka, osnivanje i održavanje Geoportala IPP FBiH, kao i uspostavljanje i nadležnost organa IPP FBiH.

Trenutna situacija u Federaciji BiH je takva da mnoge institucije, svih nivoa vlasti u Federaciji BiH, raspolažu prostornim podacima u analognom i digitalnom obliku. Međutim, navedeni podaci nisu standardizirani i interoperabilni, zbog čega se najčešće koriste samo unutar institucije koja je vlasnik podataka, bez mogućnosti, ili uz otežanu mogućnost, njihovog korištenja od strane drugih institucija. Čest je slučaj da dvije ili više institucija posjeduju skupove prostornih podataka iste tematske oblasti, koji su često različitog stanja i ažurnosti, zbog čega su korisnici prostornih podataka zbunjeni i ne znaju koji su podaci validni i koje podatke trebaju koristiti pri realizaciji projekata iz njihove nadležnosti.

Navedeni razlozi su potakli Federalnu upravu za geodetske i imovinsko-pravne poslove, kao instituciju osnovanu radi izvršavanja geodetskih, kartografskih i katastarskih poslova na teritoriji Federacije BiH, koja raspolaže najvećom količinom prostornih podataka različitih tematskih oblasti, da pokrene aktivnosti na uspostavljanju IPP-a Federacije BiH, koji će biti osnovan po ovoj uredbi.

Navedeni podaci će obuhvaćati prostorne podatke svih organa i organizacija federalne i kantonalne uprave, lokalne samouprave, javnih preduzeća i svih drugih subjekata koji upravljaju prostornim podacima ili ih koriste. IPP Federacije BiH će biti implementiran u skladu s direktivom Evropske unije „Infrastructure for Spatial Information in the European Community – INSPIRE“.

Održana Europska INSPIRATION konferencija

Objavljeno 05.11.2013.

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, zajedno s Republičkom upravom za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske, bila je domaćin završnog događaja regionalnog INSPIRATION projekta - Spatial Data Infrastructure in the Western Balkan, koji je financiran iz sredstava Europske unije. Osnovni cilj INSPIRATION projekta bio je promoviranje infrastrukture geoprostornih podataka i njezina značaja te razvoj u zemljama regije kroz aktivnosti pružanja doprinosa kreiranju točnih, ažurnih, kvalitetnih, pravilno strukturiranih i dostupnih geoprostornih podataka. Imajući u vidu inicijativu Europske komisije koja se odnosi na razvoj europske infrastrukture geoprostornih podataka, a prateći trendove u oblasti zemljišne administracije, nametnula se potreba za suradnjom zemalja regije u cilju uspostavljanja osnovnih preduvjeta za održivost infrastrukture geoprostornih podataka u regiji. Generalno, projekt je imao za cilj uspostavu osnovnih preduvjeta za održivost infrastrukture geoprostornih podataka u regiji kroz razvoj i podizanje javne svijesti o značaju geoprostornih podataka, analizu i preporuke za zakonodavnu regulativu, razmjenu iskustava i znanja, održavanje seminara i radionica na temu provedbe INSPIRE direktive i nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka.

Zadnji regionalni događaj u okviru INSPIRATION projekta – Europska INSPIRATION konferencija, održao se u Sarajevu 5. i 6. studenoga 2013. godine u Hotelu Europa. S obzirom na činjenicu da je ovo završni INSPIRATION regionalni događaj, sudjelovao je velik broj zainteresiranih sudionika. Europsku INSPIRATION konferenciju otvorio je i uvodnim govorom pozdravio izaslanik predsjedatelja Vijeća ministara Bosne i Hercegovine gosp. Mate Bandur.

Ovaj svečani događaj Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je iskoristila da premijerno predstavi svoj GEOPORTAL, koji je u rad pustio premijer Vlade Federacije BiH gosp. Nermin Nikšić. Premijer Nikšić je naglasio da efikasno prikupljanje i upravljanje prostornim podatcima na svim razinama sve više dobiva na značaju jer oko 80 posto raspoloživih informacija sadrži neku prostornu komponentu.

-Potreba i značaj jednostavnog pristupa prostornim podatcima, njihova integracija i korištenje, izraženi su kako unutar države, tako i šire, zbog integracije u Europsku uniju. Kvalitetne i pouzdane prostorne informacije od velikog su značaja za donošenje strateških odluka i planiranja održivog razvoja, čime se osiguravaju racionalno korištenje prostora, zaštita okoliša i prirodnih i kulturnih dobara, ravnomjeran regionalni razvoj države, te unaprjeđuju uvjeti života i rada u urbanim i ruralnim sredinama, rekao je premijer Nikšić. On je istaknuo da Vlada Federacije BiH daje potporu regionalnoj suradnji agencija za katastar, koja se realizira kroz projekt INSPIRATION, a posebno podržava federalnu geodetsku upravu u ovim aktivnostima.

-Nastojat ćemo zakonskim aktom, slično kao što su to uradile i pojedine zemlje regije, a u skladu s europskim standardima, donijeti zakon koji će regulirati oblast infrastrukture prostornih podataka – rekao je premijer Nikšić, dodajući da će GEOPORTAL biti središnje mjesto pristupa prostornim podatcima u FBiH putem kojeg će građani, gospodarstvo i javni sektor imati olakšan pristup prostornim podatcima, što će doprinijeti gospodarskom i ekonomskom razvoju Federacije BiH, odnosno otvaranju novih radnih mjesta.

Direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove gosp. Željko Obradović je podsjetio da je pitanje infrastrukture prostornih podataka i administrativno uvezivanje jedan od preduvjeta za priključenje Europskoj uniji. Sve ove podatke, dodao je, u digitalnoj formi moći će koristiti i javni i privatni sektor, čime će biti olakšano obavljanje zadataka.

Vođa projektnog tima gosp. Fritz Kroiss naglasio je da je potreba za ovakvim projektom proizašla iz činjenice da je najveći problem, u većini zemalja, to što podatci nisu sjedinjeni i predstavljaju takozvane „zasebne otoke“, koji se ovim projektom trebaju uvezati i harmonizirati kako bi bili spremni za korištenje.

Potpisan i Memorandum o razumijevanju i regionalnoj suradnji

Objavljeno 05.11.2013.

Predstavnici svih zemalja regije (Albanija, Crna Gora, BJR Makedonija, Hrvatska, Srbija, Bosna i Hercegovina i Kosovo ), čije su agencije za katastar sudjelovale u ovom projektu, su prije konferencije potpisali i Memorandum o razumijevanju i regionalnoj suradnji.

U cilju utvrđivanja zajedničke suradnje u oblasti infrastrukture prostornih podataka (IPP), svi sudionici su suglasni da su točke suradnje sljedeće:

  • Jačanje regionalne suradnje i razmjena informacija u oblasti IPP i INSPIRE;
  • Priprema i provedba regionalnih IPP projekata od zajedničkog interesa;
  • Razmjena znanstvenih i tehničkih informacija, regulativa, specifikacija standarda i proizvoda u oblasti IPP;
  • Zajedničko organiziranje simpozija, radionica i međunarodna promocija zajedničkih projekata u oblasti IPP;
  • Drugi poslovi i aktivnosti od zajedničkog interesa za potpisnike.